Appear Year Thesis Title Publication Name Author
2020 Advances in Space Research WANG Xingxing
2020 Applied Physics Letters LU Xiaotong
2020 measurement QIN Weijin
2020 Metrologia GUANG Wei
2020 Remote Sensing YANG Haiyan
2020 Japanese Journal of Applied Physics LU Xiaotong
2020 SENSORS Zhang Xiangbo
2020 SENSORS Yan Wenhe
2020 Optics Express Xiang Xiao
2020 The Astrophysical Journal Supplement Series Qiao Haihua
2020 Optics Letters Xiang Xiao
2020 Optics Letters Zhang Qiang
2020 New Journal of Physics Wang Yajun
2020 IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS, FERROELECTRICS, AND FREQUENCY CONTROL Hao Qiang
2020 GPS Solution Zhang Pengfei
<< >>